Úvod Služby Reference Realizované projekty Kontakty Nabídka knih

Koráli

Zelený beton

Všechno začalo v Kalifornii po roce 2000, když stavební společnost Calera oznámila světu svůj revoluční – a ekologický – počin. Prý dokáže vyrobit beton, který nezatěžuje životní prostředí. Okamžitě se rozpoutala polemika, jelikož společnost odmítala o svém zázračném objevu prozradit podrobnosti. Mnozí vědci se nechali slyšet, že se jedná buď o žert, nebo ohlášený produkt naopak možná škodí životnímu prostředí víc než výrobky dosud používané.

Betonářské společnosti patří v současné době k největším znečišťovatelům životního prostředí. Produkují téměř 10 % CO2 vznikajícího lidskou činností. Vzhledem k tomu, že beton je hlavním komponentem staveb na všech kontinentech, řešení v podobě srovnatelného produktu s menší zátěží pro životní prostředí je více než žádoucí. Po několika měsících sporů, když si již společnost Calera našla místo pro výrobu svého objevu, neprozradila sice podrobnosti o jeho výrobě, ale klíčové, mnohé vysvětlující slovo: biomineralizace. Přesněji biomineralizace mořských korálů. Biomineralizací rozumíme proces, při němž živé organismy tvoří minerální látky. Koráli využívají prvků přítomných v mořské vodě k tvorbě svých schránek, tvořících dohromady velké a složité kostry. Schránky vznikají chemickou reakcí, při níž se uhlík rozpuštěný v mořské vodě přeměňuje v uzavřeném prostoru na uhlíkové ionty a slučuje s vápníkem. Výsledek je uhličitan vápenatý, aragonit, materiál vyznačující se extrémní odolností.

Od nynějška tedy vyrábí společnost Calera stavební materiál, který i když nemá všechny vlastnosti betonu (hlavně co se týče přilnavosti, je ještě hodně co zlepšovat), může být používán ve směsi spolu s betonem. A ještě jedna důležitá věc z hlediska ekologie – na rozdíl od výroby betonu klasickým způsobem se v tomto případě oxid uhličitý využívá jako surovina a spotřebovává se, místo aby se uvolňoval. Dále je třeba podotknout, že schopnost biomineralizace není zdaleka vlastní jen korálům. V přírodě se jedná o proces naprosto běžný a široce rozšířený, probíhající všude možně – ve schránkách měkkýšů i v našich kostech. Nabízí se tedy opravdu široké spektrum možností, kde se naučit vyrábět stavební materiály pro budoucnost.

 

 

Koráli: Zelený beton. FOURNIER, Mat. Příroda: nekonečná inspirace vědy : historie technických vynálezů, k nimž nás přivedlo zkoumání živých organismů. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2013, s. 68. ISBN 978-80-255-0736-0.

© 2023 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Innovation » Realizované projekty » Řízení inovací » Inspirace vědy » KoráliKontakty:

AC Innovation s.r.o.
Poděbradská 206/57
198 00 Praha 9 - Hloubětín