Úvod Služby Reference Realizované projekty Kontakty Nabídka knih

Rozsivky

Ekologická chemie

„Je jen málo obdivuhodnějších věcí než křehké křemíkové schránky rozsivek. Nebyly stvořeny jen proto, aby je člověk mohl obdivovat? “ kladl si otázku v 19. Století sám velký Charles Darwin. Od té doby uplynulo sto padesát let a výčet možností, čím nám rozsivky mohou být prospěšné, nebere konce. Začít můžeme třeba tím, že tyto drobné, mikroskopické řasy fascinovaly vědce natolik, že jim vděčíme za vývoj mikroskopu.

Rozsivky mají mimo jiné také jedno velmi specifické know – how: jak vyrobit sklo při nízké okolní teplotě. Lidé ovládají výrobu skla již od dob antiky. Ačkoliv tento proces doznal časem značných změn, jeho základem stále zůstává zahřátí křemičitého písku na velmi vysokou teplotu. Sklo a písek obsahuje křemík a právě vysoká teplota umožňuje změnit jejich chemickou strukturu. Rozsivky dokážou totéž… ale při pokojové teplotě. Jejich schránka (frustula) je rovněž tvořena převážně křemíkem a připomíná neprůhledné sklo. Rozsivky si tuto ochrannou schránku vytvářejí z křemíku obsaženého ve vodě, a sice velmi jednoduchou chemickou reakcí (byť pro člověka extrémně obtížně realizovatelnou). Eliminují molekuly vody, které se nacházejí mezi částečkami křemíku. Chemici tomu říkají polykondenzace. Atomy křemíku se navzájem spojují za přítomnosti atomů kyslíku. Vznikají drobné kuličky křemíku, z nichž se vytváří frustula, pro každý druh rozsivky jiná.

 

V 80. letech 20. století byla vyvinuta metoda využívající principu „sol gel“, která dokáže vyrobit sklo podobným způsobem, jak to zvládají rozsivky – je ale mnohem méně přesná. Tímto způsobem získané materiály přesto nacházejí široké uplatnění v praxi. Procesy typu „sol gel“ každopádně umožňují čím dál víc nahrazovat chemii minerální chemií organickou, při současném vytváření nových materiálů. Tato „ekologická chemie“ má perspektivu i v medicíně. Podle modelu rozsivek se biologické nanomateriály chráněné křemičitými mikrokuličkami mohou začlenit do nemocného organismu, aby bojovaly s nemocemi na jejich vlastním hřišti. Na takové věci by se tenkrát Darwin neodvážil ani pomyslet.

 

 

Rozsivky: Ekologická chemie. FOURNIER, Mat. Příroda: nekonečná inspirace vědy : historie technických vynálezů, k nimž nás přivedlo zkoumání živých organismů. 1. vyd. Čestlice: Rebo, 2013, s. 116. ISBN 978-80-255-0736-0.

© 2024 Insion

Mapa stránek Vytiskni tuto stránku Poslat odkaz na tuto stránku   AC Innovation » Realizované projekty » Řízení inovací » Inspirace vědy » RozsivkyKontakty:

AC Innovation s.r.o.
Poděbradská 206/57
198 00 Praha 9 - Hloubětín